Naše architektonická a projektová kancelář nabízí projekty občanských i bytových staveb, návrhy interiérů, řešení městských a veřejných prostor a urbanistické studie. Kromě novostaveb máme bohaté zkušenosti i s projektováním rekonstrukcí, včetně úprav památkově chráněných objektů.

 

Vedle architektonického návrhu zajišťujeme všechny stupně projektové dokumentace (od územního rozhodnutí až po prováděcí dokumentace). Možností je i kompletní inženýring nebo jen dohlížení na samotnou realizaci stavby. Pro zajištění kompletních služeb spolupracujeme s několika osvědčenými specialisty.

 • Ing.arch.Pavel Železný | životopis zde

  autorizovaný architekt (č. autorizace: 02082)

  27. 5. 1955

   

  vzdělání:

  Od roku 1980, po absolvování na Fakultě Architektury ČVUT Praha pracuji jako projektant a znalec. V roce 1994, po absolvování autorizačních zkoušek bylo uděleno právo užívat označení autorizovaný architekt.

   

  praxe

  2005 - současnost  práce ve vlastním ateliéru

  1997 - 2005  ARBOR s.r.o. Kutná Hora, vedoucí projekce, projektové práce, inž. činnost, znalecká činnost na  živnostenský list

   

  samostatná činnost

  1991 - 1997  Samostatná činnost

  1989 - 1991  Obnova památek Praha  -vedoucí projektant

  1986 - 1989  Ok.podnik služeb Kutná Hora -vedoucí projekce

  1980 - 1986  Obnova památek Praha  -projektant

 • Ing.arch.Pavel Železný ml. | životopis zde

  28. 2. 1985

   

  vzdělání:

  V roce 2010 po absolvování bakalářských zkoušek a zisku titulu Bc. jsem pokračoval v magisterském oboru Architektura a stavitelství na Stavební fakultě ČVUT Praha, které bylo zakončeno v roce 2012 získáním titulu Ing.arch.

   

  praxe:

  2008 - současnost  práce v ateliéru Železný Kutná Hora, projektové práce, inž. činnost

  2008 -  ARBOR s.r.o. Kutná Hora, projektové práce

 

Copyright ® Ateliér Železný  |  Ke Trojici 209/2  |  Telefon: +420 602 378 740  |   Email: info@atelierzelezny.cz

Ateliér Železný - Železný Pavel, Ing. arch. - idatabaze.czArchitekti - idatabaze.cz